Raf Simons is here.

New Raf Simons’ campaign for Calvin Klein pick up one of the very current topics in the world of fashion, but also within the social aspect: art and its bond with our lives. At the same time it reveals and highlights the connection between art and fashion, simultaneously inviting us to interpret ratio of their relation. We can assume that it is also a kind of statement, that the minimalist creator wanted to make. Description of the visuals, composed just like the signatures of works in an art gallery, shows us how we should perceive it. Artworks used in visuals are mentioned first, which also shows us the hierarchy and gives us a way of reception.

We can also attempt to analyze the image itself regarding the importance of its components; in which perspective and respect is the fashion itself and the product towards the work of art, but also towards human being. Interestingly, fashion and art compete with each other to gain our attention. The balance for this phenomenon is human figure. It allows us to focus on both entities. Some kind of reception will also be observation of the correlation of man with with the surroundings, art gallery and the art itself.


Nowa kampania Rafa Simonsa dla Calvina Kleina podejmuje jeden z bardzo aktualnych tematów w świecie mody, ale także w aspekcie społecznym: sztukę i jej związek z naszym życiem. Jednocześnie pokazuje i podkreśla związek sztuki z modą, równocześnie zapraszając do interpretacji w jakim stosunku i odniesieniu jedno znajduje się wobec drugiego. Możemy domyślać się, że jest to również rodzaj statementu, jaki minimalistyczny twórca chciał nam przekazać.  Opis visuali, którego zakomponowanie bardziej przypomina podpis pracy w galerii sztuki, pokazuje nam jak mamy ją odbierać. Na pierwszym miejscu wymienione są dzieła sztuki, które składają się na visual, co również pokazuje nam pewną hierarchię i wyznacza nam drogę odbioru.

Możemy również pokusić się o analizę samego obrazu pod kątem ważności jego elementów; tego w jakiej perspektywie i odniesieniu znajduje się sama moda i produkt wobec dzieła sztuki, ale też człowieka. Co ciekawe, moda i sztuka rywalizują ze sobą o uwagę odbiorcy. Balansem dla tego zjawiska będzie dla nas właśnie postać człowieka. To ona jednocześnie pozwala nam skupiać się na obu bytach. Pewnym rodzajem odbioru będzie też obserwacja korelacji postaci z otoczeniem, galerią sztuki, ale i z sama sztuka.

img_0286 img_0287 img_0288

campaign by Raf Simons, photographed by Willy Vanderperre.

images from The Business of Fashion

txt by Igor Marcel Strosin