Trendhunting a estetyka

Estetyka jest nauką o percepcji, obejmuje ona dwa pierwsze etapy percepcji estetycznej/poczucia estetyki, a mianowicie etap zwykłej percepcji właściwości fizycznych, takich jak barwa, dźwięk, gesty, oraz znacznie bardziej złożonych
i trudniejszych do określenia reakcji fizycznych. Etap drugi to zespolenia tych właściwości w kształty i układy, które się podobają i zaspakają nasze poczucie estetyki.

We wszystkich definicjach i twierdzeniach związanych z estetyką, znajdziemy pierwiastek ludzki, który odpowiada pojęciu poczucia piękna w sztuce i jest estetyczną wrażliwością człowieka. Wrażliwość ta jest cechą statyczną, natomiast czynnikiem zmiennym jest tutaj rozumienie, które człowiek buduje ze swoich abstrakcyjnych wrażeń umysłowych, swojego życia intelektualnego, któremu właśnie zawdzięczamy zmienny element w sztuce, ekspresję i wyraz.

Z tego też twierdzenia nasuwa się prosty wniosek: od bogactwa naszego życia intelektualnego, naszego ucywilizowania, poznania reakcji zachodzących w naszym umyśle, zależy stopień naszej wrażliwości estetycznej. W takim razie trendhuntera możemy uznawać jako swoistego przewodnika, ze zdecydowanie dalej posuniętą wrażliwością, patrzącego z perspektywy człowieka, który z racji swojej funkcji, wyznacza obowiązujące trendy i formy estetyczne oraz przekłada je na realne produkty lub działania firmy.

Dlatego też w naszym kraju, musimy dopiero wykształcić sobie grono dojrzałych odbiorców, bo czego możemy oczekiwać od dzieci wychowywanych w szarych blokowiskach.

Estetyka też co dziwne i niezrozumiałe dla niektórych, może, moim zdaniem wpływać na społeczeńtwo, wprowadzenie norm estetycznych, ich kontrolowanie może doprowadzić do zmian w odbieraniu i postrzeganiu naszego otoczenia. A jak powszechnie wiadomo estetyczne otoczenie zmienia jego sposób odbierania na bardziej pozytywny co może pociągnąć za sobą wiele zmian.

Pojawąi się zaraz pytanie o arbitralność takich efemerycznych pojęć jak estetyka. Do nich ustosunkuje się następnym razem :)

by Igor Strosin